Translate sinonim bahasa sunda display problems after updating

posted by | Leave a comment

nagapati, nagaji, nagaraja, nagendra: ratuning ula.

narpa dayita, narpa duita, narpa umi, narpa wadu: ratu putri.

--- [0] --- Bausastra: Kawi-Jarwa Dening Radèn Dirjasupraba Cap-capan sapisan Isinipun: 1.

Namaning peranganing badan, pangangge sarta rêrêngganing badan, 4.

swara, ulon: swara, uni, têkèk mati ing ulone: paribasan: mati saka swarane (gunême) dhewe.

udsaha = usaha: panguripan, upajiwa: ngudsaha: anggaota, nyambut gawe.

andhêm = rungkêp, kandhêm: krungkêb, ngandhêmi: nyungkêmi, ngrungkêbi.

hyang = dewa, hyang brahma, hyang siwah, hyang hiswara, hyang sri lan liya-liyane.

paragiyan, pragèn: ênggon bumbu, wadhah bumbu, bumbon.

--- 3 --- Bausastra Kawi - Jawi Ha a = hora, tanpa.

ananta = tanpa watês, tanpa wêkasan, ula gêdhe bangêt.

etu = mula, hetun: hetuniyo, hetuni: mulane, sêbab saka iku.

endra = ratu, linuwih, endraloka: jagat linuwih, kayangan, kadewan, suralaya, endrapada, endrabawana.

Leave a Reply

Free flirt chat no credit cards need it